به گزارش پارس به نقل از ایرنا، محمد جواد ظریف روز یکشنبه در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ، این مطلب را بیان کرد.

وزیر امور خارجه در پاسخ به این سوال که در مذاکره با وزیر امور خارجه آمریکا چه موانعی برای رسیدن به توافق وجود داشت، افزود: تنها راه رسیدن به توافق همین مذاکرات است و این فرصت نباید از دست برود چرا هرگز تکرار نخواهد شد.

ظریف ادامه داد: طرف های مذاکره کننده باید به دولت ایران احترام بگذارند و بازی برد و باخت را مطرح نکنند . تعریف من از شکست با بقیه متفاوت است، باید تعاریف را درست تبیین کنیم.

وی اضافه کرد: واژه های تفاهم باید مشترک باشد تا بتوانیم به نتیجه خوب برسیم، ما می خواهیم به جهانیان نشان دهیم که حرکت هسته ای ما صلح آمیز است.

رییس دستگاه دیپلماسی اظهار داشت: برخی متاسفانه بر این باورند که تحریم ها اثر داشته است، اگر بخواهیم راه حلی داشته باشیم و در حوزه سیاسی به نتیجه ای برسیم راه حلی که می تواند ما را به نتیجه برساند، مذاکرات است.