به گزارش پارس احمد شیرزاد - بدل رادیو اسرائیل در مجلس ششم و عضو فراکسیون مشارکت - به روزنامه اعتماد گفت: در مورد رد صلاحیت کاندیداهایی که مورد نظر اصلاح‌طلبان است متأسفانه چندان دستمان باز نیست. در گذشته ما بخشی از کسانی که رد صلاحیت می‌شدند را می‌توانستیم با رایزنی‌هایی تایید صلاحیت کنیم. اتفاقی که برای من در انتخابات مجلس ششم افتاد و رد صلاحیت شدم اما با رایزنی‌هایی صلاحیت من هم تایید شد. 
وی می‌افزاید: به خاطر دارم که برای مجلس ششم چهره‌هایی مثل رئیس مجلس یا چهره‌هایی نزدیک به آقای هاشمی حضور داشتند که تلاش می‌کردند این رد صلاحیت‌ها را تعدیل کنند آقای روحانی هم درگذشته می‌توانست به عنوان یک چهره معتدل در این زمینه کمک کند اما بعید می‌دانم که الان حتی دوستان نزدیک به دولت بتوانند کاری از پیش ببرند. 
پیش از این عبداله ناصری از اعضای سازمان مجاهدین (انقلاب) تصریح کرده بود مجلس ششم در جمهوری اسلامی قابل تکرار نیست.
نقش آفرینی افراطیون مدعی اصلاح طلبی در فتنه سال 78 و سپس رفتارهای خائنانه در مجلس ششم نظیر انتشار نامه موسوم به جام زهر، تسلیم در مذاکرات هسته‌ای، تحصن و تهدید به استعفا و خروج از حاکمیت، ابراز گردن‌کلفتی برای ممانعت از برگزاری انتخابات مجلس هفتم و سرانجام خیانت بی‌سابقه راه‌اندازی آشوب درسال 88 به واسطه هم‌پیمانی با جبهه استکبار، بخشی از کارنامه سیاه افراطیونی است که آنها را در جبهه دشمن قرار داده و نقاب اصلاح‌طلبی درون نظام را از چهره‌ آنان برداشته است و بنابراین کسی جرئت و امکان لابی‌گری برای چنین جریانی را ندارد.