این هم قابی دیگه از روزهایی که گذشت. بوی گل محمدی از تو قاب می شینه روی خاطراتم .همراه با آقای کورش تهامی عزیز و خانم آفرین نازنین .فیلم سینمایی دختر ایران به کارگردانی آقای اشکذری .عکس از آقای امیر جلالی.