هر کسی فکر میکند انقلاب ما مردمی نبود، کافیست به تشییع جنازه امام نگاه کند که طبق تخمینها ده میلیون نفر در آن شرکت کردند و ظاهرا در کتاب گینس هم ثبت شده است.

و هرکس فکر میکند انقلاب از محور خود فاصله نگرفته است و سیاستها و به دنبال آن، ذائقه ها عوض نشده است فقط کافیست نگاه کند به شعارهای ضد تبعیض و ضد سرمایه داری و کاخ نشینی آن موقع و حرفها و دغدغه های الآن!

سیاستهایی چیدند که نه تنها زاغه ها جمع نشود بلکه زاغه تولید شود!

آنقدر فکرها را پوسیده کرده اند که مسئول حرم میگوید با این کاخ مجلل، از زاغه نشینی در جنوب تهران جلوگیری کردیم!.

آنقدر سرمایه داری کیف داده است که نهاد های متولی مستضعفان هم دارند در شمال شهر مال میسازند! .

سال ۹۰ مخارج دهک بالا ۴۳ برابر دهک پایین بوده که سال ۹۶ به بیش از ۵۷ برابر رسیده و الآن که باید خیلی بیشتر از این اعداد باشد ...

AndroidOnlineNewsImage.aspx