حمله زنبورها به یک زمین فوتبال سوژه رسانه ها شد. حمله زنبورها ترسناک است. حمله زنبورها باعث توقف بازی شد.

یک مسابقه فوتبال در بولیوی در میانه بازی متوقف شد، هنگامی که گروهی از زنبورها به زمین حمله کردند و بازیکنان را به بالا و پایین پریدن، انداختند. زنبورها بازی را به مدت 2 ساعت مختل کردند تا اینکه مجریان مربوطه، آنها را با دود بیرون راندند.رسانه های محلی می‌گویند برخی از بازیکنان دچار گزیدگی شده‌اند اما هیچ گونه آسیب جدی گزارش نشده است.