در فیلمی کوتاه تفاوت کلاه ایمنی استاندارد و غیر استاندارد کارگاهی به نمایش گذاشته شده است.

حجم ویدیو: ۱.۰۴M | مدت زمان ویدیو: ۰۰:۰۰:۱۹