به گزارش پارس نیوز، 
سرمایه گذاری سوئیس روی انار ایران! + عکس
92449