سگ حیوان نجیبی است. سگ حیوان باوفایی است. اخیرا نگهداری از سگ در خانه زیاده شده است.


به گزارش برنا ؛ سگ ها بی شک یکی از مناسب ترین حیوانات خانگی می باشند که وجود یکی از آنها در هر خانه ای می تواند شرایط متفاوتی و سرگرم کننده ای ایجاد کند. اما سگ ها حیوانات کاملا باهوش و باوفایی هستند که برای مراقبت از مالکان خود، حتی حاضر به از دست دادن جان خودشان در مبارزه با دشمنان هستند که این حقیقتی غیر قابل انکار است. چرا که سگ ها از اولین حیواناتی بودند که انسان های اولیه توانستند با آنها ارتباط برقرار کنند و از آنها در زمینه های مختلفی اعم از مراقبت از دام و مزرعه استفاده می شد. 

 
 

با این وجود این می تواند میزان محبت و حس علاقه این حیوان را برساند که متاسفانه در جامعه و دنیای امروزی، برخی هستند که در نهایت بی رحمی آنها را آزار می دهند و یا حتی باعث کشتن آنها می شوند.

اما گاها این حیوانات منجر به آسیب رساندن به خودشان می شوند. برای مثال اخیرا تصاویری جالب و دیدنی از یک سگ در صفحات مجازی منتشر شد که بشدت دیده شد و به تبع واکنش های متعددی نسبت به این حیوان شد.

یک سگ از نژاد " سنت  برنارد " از قرار معلوم، گویی قصد برقراری ارتباط با جوجه تیغی داشت که متاسفانه به میزان زیادی به خودش آسیب رساند! این سگ که به نام "راکاس " می باشد، سابقه تلاش برای دوستی با حیوانات دیگر را نیز دارد اما متاسفانه این بار آسیب و جراحت های دردناکی را همان گونه که در تصاویر مشخص است، به خود وارد کرد.

پس از این اتفاق، راکاس به درمانگاه حیوانات منتقل شد و با تلاش دام پزشکان در نهایت تعجب بهبود یافته است و اینک در حال بازی کردن در حیاط خانه ی مالک خود در نیویورک است.