عکسی از سفر حدیثه تهرانی به بیرجند که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی بازیگر مشهور است.حدیثه تهرانی متاهل است.حدیثه تهرانی در هتل است.