عکسی از حدیثه تهرانی و همسرش در خانه شان که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی و همسرش در حال کار هستند.حدیثه تهرانی و همسرش هردو هنرمندند.حدیثه تهرانی و همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند.