عکسی از حدیثه تهرانی و همسرش در دل جنگل های شمال که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی و همسرش در حال عکاسی هستند.حدیثه تهرانی و همسرش با لباس مشکی هستند.حدیثه تهرانی و همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند.