عکسی از حدیثه تهرانی و همسرش در مهمانی که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی و همسرش معروف هستند.حدیثه تهرانی و همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند.حدیثه تهرانی و همسرش با دوستانشان هستند.