تصاویری قابل تامل از افراد کم‌بضاعت را نشان می دهد. تصاویری قابل تامل از پشت یک کارگاه‌ هویج‌شویی در اصفهان گرفته شده است. تصاویری قابل تامل بی بضاعت ها هویج را از داخل  لوله‌های خروجیِ آب کارگاه‌های هویج‌شویی جمع‌آوری می‌کنند. 


هویج پس از برداشت و پیش از ارائه در بازار مصرف، گل‌آلود است و باید شسته شود؛ در گذشته این کار در رودخانه زاینده رود و در کنار مزارع کشت هویج انجام می‌شد اما امروزه به دلیل خشکی زاینده رود، شست و شو هویج‌ های برداشت شده به صورت صنعتی انجام می‌شود. این اقدام، در استان‌های دیگر هم انجام می‌شود اما اصفهان از دیرباز این فعالیت را در حجم گسترده انجام داده است.

امسال میزان برداشت هویج در این استان کاهش داشته و همین مساله در کنار کاهش تولید در برخی استان‌های دیگر، افزایش تقاضا و خشکسالی، منجر به بالا رفتن قیمت این محصول شده است.

به دلیل افزایش ناگهانی قیمت هویج، تعداد معدودی از افراد کم‌بضاعت، هویج‌های شکسته و خارج‌شده از لوله‌های خروجیِ آب کارگاه‌های هویج‌شویی را جمع‌آوری می‌کنند.

فاطمه نصر

 

  •  آب‌های مصرف شده «کار‌گاه های هویج‌شویی» توسط لوله‌هایی به بستر خشک زاینده‌رود سرازیر می‌شود و از سطح شنی بستر خشک رود، به چاه‌ها باز می‌گردد.

  • به دلیل افزایش قیمت هویج عده ای از مردم که توان خرید هویج را ندارند در کنار لوله های خروجی آب «کار‌گاه های هویج‌شویی»، هویج‌های شکسته ای که به رودخانه می آیند را جمع آوری کرده و برای فروش یا مصرف خانگی استفاده می کنند.

  •  آب‌های مصرف شده «کار‌گاه های هویج‌شویی» توسط لوله‌هایی به بستر خشک زاینده‌رود سرازیر می‌شود و از سطح شنی بستر خشک رود، به چاه‌ها باز می‌گردد.

  • به دلیل افزایش قیمت هویج عده ای از مردم که توان خرید هویج را ندارند در کنار لوله های خروجی آب «کار‌گاه های هویج‌شویی»، هویج‌های شکسته ای که به رودخانه می آیند را جمع آوری کرده و برای فروش یا مصرف خانگی استفاده می کنند.