به گزارش پارس نیوز، حامد کمیلی با انتشار این عکس نوشت: 
...هرگز از آرزوهات دست نکش .

AndroidOnlineNewsImage (4)