فکر می کنم مهمترین بهانه ی زندگی ام، همین "جانِ جهانم" است،همین دختری که سالهاست به زندگی من رنگ و روی تازه ای داده."پریا"یی که از او بسیار آموختم...

به نظر من بعضی چیزها به قول قدیمی ها از پَر قنداق می آید.

تو از پر قنداق مادر بودی، معلم بودی، از من بزرگتر بودی، عاقل تر بودی، خوشحالم که دارمت،خوشحالم که بهانه ی جمع کردن دفتر شعرم شدی، خوشحالم که بهانه ی ساخت اولین فیلم مستندم شدی، خوشحالم که بهانه ی بودنم هستی و به تو افتخار میکنم، به صدای هر نت فلوتت، به هر ساخته ی ذهن خلاقت و به صدای آسمانیت افتخار میکنم دخترم. روز دختر رو به تو که یکی از بهترین دختران جهانی تبریک میگم.

همیشه میگم کسی که دختر نداره انگار لذت مادری رو به صورت کامل دریافت نکرده.

پی نوشت: به نظرم هر زنی خصوصاً اگر کار هنری میکنه باید یک بار تجربه خلق کردن و مادر شدن رو داشته باشه تا بتونه در هنرش و کارش شکوفاتر بشه. من فکر میکنم مادر شدن من رو به عرصه ی جدیدی در فعالیت های هنریم وارد کرد و هر روز بهم انگیزه ی بیشتری میده.