عکسی از سلفی چپکی علی ضیا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است. علی ضیا مجری مشهور است. علی ضیا با موهای کوتاه است. علی ضیا مجری فرمول یک است.