عکسی از علی ضیا با استایل شیکش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی ضیا مجری معروف است.علی ضیا مجری شبکه یک است.علی ضیا مجری فرمول یک است.