عکسی از گشت و گذار حدیثه تهرانی و همسرش در غار که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی و همسرش در کنارهم هستند.حدیثه تهرانی و همسرش هنرمند هستند.حدیثه تهرانی و همسرش چند سالی است ازدواج کرده اند.