عکسی از کولی گرفتن حدیثه تهرانی و همسرش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.حدیثه تهرانی و همسرش چند سال است ازدواج کرده اند.حدیثه تهرانی و همسرش عاشق هم هستند.حدیثه تهرانی و همسرش در آغوش هم هستند.