عکسی از نیما شاهرخ شاهی و دوستش در ویلایی زیبا که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.نیما شاهرخ شاهی و دوستش صمیمی هستند.نیما شاهرخ شاهی و دوستش در آغوش هم هستند.نیما شاهرخ شاهی و دوستش در کنارهم هستند.