عکسی که نیما شاهرخ شاهی با دوستش در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.نیما شاهرخ شاهی با دوستش در یک رستوران است.نیما شاهرخ شاهی با دوستش صمیمی است.عکس نیما شاهرخ شاهی با دوستش در شب است.