عکسی عاشقانه از مرحوم علی سلیمانی و همسرش که همسرش در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.مرحوم علی سلیمانی بر اثر کرونا درگذشت.مرحوم علی سلیمانی بازیگر مشهوری بود.مرحوم علی سلیمانی بازیگر جوانی بود.