عکسی از تولد پژمان جمشیدی در کنار دوستانش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تولد پژمان جمشیدی به تازگی بوده.تولد پژمان جمشیدی در باغ بوده.تولد پژمان جمشیدی ساده بوده.