عکسی از پژمان جمشیدی و برادرش در دل طبیعت زیبا که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است. پژمان جمشیدی و برادرش شبیه هم هستند. پژمان جمشیدی و برادرش موهای جو گندمی دارند. پژمان جمشیدی و برادرش در کنار هم هستند.