نگاه جالب و معنادار نوجوان سوژه عکاسان شد. نگاه جالب و معنادار نوجوان متوجه رئیس جمهور می شود. نگاه جالب و معنادار نوجوان در پی سفر رئیسی به خوزستان صورت گرفت.


نگاه جالب و معنادار نوجوان روستای ملاعلی به رئیس جمهور سوژه عکاسان شد.

رئیس جمهور سفر به استانها را یکی از برنامه های دولت عنوان کرد و گفت: سفر رئیس جمهور و اعضای دولت به استانها با هدف آشنا شدن با مسائل و مشکلات مردم، مدیران مناطق و بویژه شناخت ظرفیت‌های اقتصادی است که می‌تواند در جهت ایجاد اشتغال، رونق تولید، رفع مشکلات مردم بویژه فقرا و محرومین در استان ها فعال شود.