عکسی از استایل مدل طوری آرمان درویش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آرمان درویش با موهایی کوتاه است.عکس آرمان درویش حرفه ایست.آرمان درویش بازیگر مشهور است.