عکسی از نیمرخ زیبای آرمان درویش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آرمان درویش بازیگر جوان است.آرمان درویش بازیگر سریال ملکه گدایان است.آرمان درویش در پسرکشی بازی کرده.