عکسی از آرمان درویش در آغوش دوستش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.آرمان درویش بازیگر مشهور است.آرمان درویش بازیگر جوان است.آرمان درویش ملکه گدایان است.