عکسی از ماشین قدیمی مهران رنجبر که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.ماشین قدیمی مهران رنجبر جیپ است.عکس ماشین قدیمی مهران رنجبر سیاه سفید است.ماشین قدیمی مهران رنجبر شاسی بلند است.