عکسی که مهران رنجبر باتیپ قبل انقلابی در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.عکس مهران رنجبر سیاه و سفید است.مهران رنجبر با عینک است.مو مهران رنجبر فر است.