عکسی از مهران رنجبر با چشمان غرق در خواب که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.چشمان مهران رنجبر خواب آلود است.عکس مهران رنجبر سلفی است.مهران رنجبر در چشمش چوب کبریت گذاشته است.