عکسی از علی سخنگو در خانه اش که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سخنگو با تیشرت صورتی است.علی سخنگو در بالکن است.علی سخنگو بازیگر است.