عکسی از علی سخنگو در آغوش کارگردان مشهور که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سخنگو در کنار منوچهر هادی است.علی سخنگو بازیگر است.علی سخنگو دستیار کارگردان است.