عکسی از گشت و گذار علی سخنگو و همسرش در شب سالگرد ازدواجشان که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.علی سخنگو و همسرش چند سال است ازدواج کرده اند.علی سخنگو و همسرش در یک رستوران هستند.علی سخنگو و همسرش عاشق هم هستند.