عکسی از تیپ لاکچری الهام طهموری که در صفحه رسمی اینستاگرامش منتشر کرده است.تیپ لاکچری الهام طهموری شیک است.تیپ لاکچری الهام طهموری خاص است.تیپ لاکچری الهام طهموری متفاوت است.