عکسی از ظاهر ساده الهام ‌طهموری که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.ظاهر ساده الهام ‌طهموری شیک است.ظاهر ساده الهام ‌طهموری جدید است.ظاهر ساده الهام ‌طهموری زیباست.