عکسی از الهام طهموری و مادرش که در صفحه اینستاگرامش منتشر کرده است.الهام طهموری و مادرش شبیه هم هستند.الهام طهموری و مادرش در کنار هم هستند.الهام طهموری و مادرش در پشت صحنه کار جدیدش است.