به گزارش پارس نیوز، 

ائتلاف معارضان سودان اعلام کرد که نیروهای امنیتی سودانی ۱۴ نفر از رهبران معارضان را در شرایطی که اعتراضات تشدید شده، بازداشت کرده اند.

در بیانیه این ائتلاف آمده است: در راس رهبران بازداشت شده فاروق ابوعیسی رئیس حزب نیروهای ائتلاف ملی به چشم می خورد. نیروهای امنیتی محل نشست معارضان را که به موجب آن قرار شد که روز چهارشنه اعتصاب سیاسی و نافرمانی مدنی به عنوان گامی برای گسترش مبارزات مردمی برگزار شود، به محاصره درآوردند. در این نشست جریان گروههای قیام شامل گروههای سیاسی، سندیکایی و سازمان های جامعه مدنی حضور داشتند.

شایان ذکر است که شهرهای مختلف سودان شاهد تظاهرات و درگیری تظاهرات کنندگان با نیروهای امنیتی است و تاکنون هشت نفر کشته شده اند. منابع وابسته به مخالفان دولت سودان تعداد کشته شدگان را ۲۲ نفر اعلام کرده اند.