به گزارش پارس نیوز، 

ارنست مونیز، وزیر انرژی دولت باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا ضمن انتقاد از تصمیمات دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در خصوص خروج یکجانبه از معاهدات و توافق های بین المللی، خروج ترامپ از توافق هسته ای ایران [برجام] را یک اشتباه استراتژیک و راهبردی عنوان کرد.

مونیز یکی از مذاکره کنندگان اصلی در توافق هسته ای ایران بود. او معتقد است خروج یکجانبه ترامپ از برجام یک خطای استراتژیک است. این مقام سابق آمریکایی همچنین مدعی شد علت موثر بودن  تحریم ها علیه ایران پیش از توافق هسته ای این بود که همکاری های بین المللی در این زمین صورت گرفت.

مونیز بر این باور است که همبستگی بین المللی برای اثر بخشی تحریم ها ضروری بود. ولی اعلام کرد در حال حاضر، خروج یکجانبه آمریکا از توافق هسته ای ایران  «رخنه ای بزرگ» میان این کشور و متحدانش به ویژه در اروپا ایجاد کرد و مسیری جدید و دشوار مقابل واشنگتن قرار داده است. به عقیده وی، بدون همکاری های بین المللی، تحریم های جدید دولت ترامپ علیه ایران همانند گذشته قدرتمند نخواهد بود.

وی معتقد است به رغم اطلاعات نادرست درباره فعالیت های هسته ای ایران، اجرای برجام پایبندی این کشور به مفاد توافق را تایید کرد و موجب راستی آزمایی ایران شد. او گفت برجام یک دستاورد قابل توجه بود که زمینه جدیدی را در ابعاد مختلف شکوفا کرد؛ دستاوردی که دسترسی به هر «سایت مشکوک»ی را در کمتر از 24 روز فراهم می کرد.

مونیز همچنین خروج ترامپ از معاهدات بزرگ بین المللی از جمله توافق آب و هوایی پاریس را مانعی بر سر سرعت بخشیدن به تعهدات سایر کشورهای طرف توافق در قبال وظایف و تعهدات خود نسبت به توافق ها می داند.