به گزارش پارس نیوز، 

دفتر دولت موریتانی امروز و در واکنش به قطع کمک های آمریکا به این کشور، واشنگتن را به اقدامی تلافی جویانه تهدید کرد.

این درحالیست که دفتر نمایندگی تجاری آمریکا (USTR) دیروز در گزارشی اعلام کرد: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا تصمیم دارد کمک های واشنگتن به موریتانی را در روز اول ژانویه سال آتی میلادی قطع کند.

بر اساس اعلام این دفتر، اقدام مذکور به بهانه ادامه روند کار اجباری در این کشور اتخاذ شده بود.

در بیانیه دفتر نمایندگی تجاری آمریکا اعلام شده بود که سنّت کار اجباری همانند برده داری موروثی نباید در موریتانی ادامه یابد.