به گزارش پارس نیوز، 

هیاتهای اتحادیه میهنی کردستان عراق و حزب دموکرات کردستان عراق روز پنجشنبه در سلیمانیه مذاکرات خود را برای تشکیل دولت محلی آغاز کردند.

در پایان این نشست «قادر محمد جان» عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی در کنفرانسی مطبوعاتی اظهار داشت: این حزب دارای جایگاه مهمی در کردستان عراق و عراق می باشد و بخاطر منافع مردم در دولت اقلیم مشارکت می کند.

وی افزود: ضروری است که اتحادیه میهنی و حزب دموکرات دولت قدرتمندی بخاطر منافع مردم تشکیل دهند.

«عارف تیفور» عضو دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان عراق در این کنفرانس مطبوعاتی گفت: ما برای تشکیل دولت اقلیم کردستان عراق به اتحادیه میهنی کردستان عراق نیاز داریم.

وی افزود: احزاب کرد عراقی ضروری است در بغداد نیز مواضع مشترک اتخاذ کنند.

این رایزنی ها در حالی آغاز شده است که حملات لفظی جاری میان دو حزب در رسانه ها علیه همدیگر ظرف روزهای اخیر هنوز کاهش پیدا نکرده است.