به گزارش پارس نیوز، 

 به نقل از سومریه نیوز، «نوری المالکی» رئیس ائتلاف دولت قانون و «ایاد علاوی» رئیس ائتلاف «الوطنیه» بر ضروت تسریع در روند تشکیل دولتی مقتدر در تحقق خواسته­‌های مردم عراق تأکید کردند.

در بیانیه دفتری نوری المالکی آمده است: «رئیس ائتلاف دولت قانون امروز -یکشنبه- با استقبال از ایاد علاوی در مورد وضعیت سیاسی جاری کشور و منطقه بحث و گفت‌و‌گو کرده و دو طرف چشم‌اندازهای تشکیل دولت آینده را مورد بررسی قرار دادند».

در این بیانیه آمده است که هر دو طرف بر ضرورت تسریع روند تشکیل دولتی توانمند در کسب منافع ملی و تحقق خواست مردم عراق برای بازسازی و آبادانی کشور، تقویت ثبات امنیتی و اقتصادی، ایجاد فرصت­‌های شغلی و افزایش سطح خدمات تأکید کردند.