به گزارش پارس نیوز، 

«فتحی حماد» عضو دفتر سیاسی جنبش حماس دشمن صهیونیستی و هم پیمانانش را از ادامه محاصره ظالمانه باریکه غزه برحذر داشت و تاکید کرد که ادامه محاصره در نهایت به انفجار اوضاع در این باریکه منجر شده و دامن محاصره‌کنندگان را خواهد گرفت.

بر اساس این گزارش، وی تصریح کرد که محاصره‌کنندگان باریکه غزه باید این پیام را دریافت کرده و به خواسته‌های ملت فلسطین تن داده و به محاصره پایان دهند، در غیر اینصورت شاهد انفجار اوضاع خواهیم بود و این مسئله دامن همه را خواهد گرفت.

حماد افزود که مردم غزه در وضعیت ناگواری قرار دارند اما در نهایت موفق به شکستن محاصره و تحقق حق بازگشت خواهند بود.

وی اظهار داشت که هدف از محاصره غزه دور کردن ملت از مقاومت، قدس و مسأله فلسطین است اما ملت فلسطین عزم خود را جزم کرده و به مبارزه تا پیروزی ادامه خواهد داد.

فتحی حماد ضمن تمجید از تمامی شرکت‌کنندگان در تظاهرات بازگشت، تاکید کرد که این تظاهرات‌ها تا تحقق تمامی اهدافش ادامه خواهد داشت.