به گزارش پارس نیوز، 

ترزا می، نخست وزیر انگلیس روز سه شنبه در سخنانی اعلام کرد که بجای پیشنهادات مطرح شده از سوی اتحادیه اروپا در ارتباط با برگزیت، ترجیح می‌دهد هیچ توافقی نداشته باشد.

هفته گذشته ترزا می، نشست اتحادیه اروپا را با نارضایتی از عدم دستیابی به توافق با رهبران اروپایی ترک و اعلام کرد که با وجود مخالفت اتحادیه اروپا با طرح ارائه شده از سوی لندن، اما رهبران اروپایی هنوز طرح جایگزین مناسبی را ارائه نکرده‌اند.

ترزا می امروز در جمع خبرنگاران اعلام کرد که توافق بد را در مورد کشورش نخواهد پذیرفت و معتقد است بی توافقی بهتر از توافق بد خواهد بود.

اشاره نخست وزیر انگلیس به طرح غیرقابل قبول اتحادیه اروپا به طرحی است که براساس آن از لندن خواسته شده تا ایرلند شمالی را از سایر مناطق بریتانیا در مورد اجرای برگزیت مستثنی سازد.

پیش از این طرحی که ترزا می به بروکسل ارائه کرده بود بر ایجاد معافیت بر تعرفه‌های گمرکی برای ورود و خروج کالا از انگلیس به اتحادیه اروپا تاکید داشت که با مخالفت رهبران اروپایی روبرو شده بود.

براساس برنامه زمان بندی اولیه، اجرای کامل برگزیت قرار است تا کمتر از شش ماه دیگر به پایان رسد، اما انگلیس و اتحادیه اروپا با وجود زمان کم هنوز نتوانسته‌اند به یک جمع بندی کلی در ارتباط با برگزیت دست یابند.

در حال حاضر مسئله مهاجران و تعرفه‌های گمرکی پس از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا مهمترین موضوعات مورد اختلاف در مذاکرات بروکسل و لندن است.