به گزارش پارس نیوز، 

"منفرد وبر"، رئیس فراکسیون حزب مردم پارلمان اروپا ونامزد ریاست کمیسیون اروپایی در مصاحبه‌ای با روزنامه اتریشی "استاندارد" تصریح کرد که انسان‌ها اروپا را بیشتر به عنوان یک سازمان بوروکراتیک و درجه نخبگان احساس می‌کنند. من می‌خواهم (در صورت عهده داری ریاست کمیسیون اروپایی) شهروندان را هم در امور مشارکت دهم. ما باید این راه را برویم. در انتخابات اروپایی درباره مسائل مرکزی برای قاره اروپا تصمیم گیری می‌شود. من می‌خواهم برای بازگشت به اروپای مشترک انسان‌ها کمک کنم.

وی در ادامه تاکید کرد که ما برای این مسئله که ما چگونه بین شهروندان و حاکمان در اروپا یک پل بسازیم یک ایده مرکزی داریم و آن پارلمانتاریسم است. من می‌خواهم از جمله از شهروندان این سوال را بپرسم که آیا ترکیه باید عضو اتحادیه اروپا شود. اگر آن‌ها حزب مردم اروپا و من را انتخاب کنند ما برای پایان دادن به مذاکرات عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا و تبدیل آن به مذاکرات مشارکت تلاش خواهیم کرد. اگر برای این مسئله اکثریت پارلمانی وجود داشته باشد کمیسیون باید به آن واکنش نشان دهد.

وبر در ادامه از غلبه بر بحران یورو سخن گفته و تصریح کرد که من می‌خواهم در مبارزات انتخاباتی تاثیر مثبت داشته باشم. به عنوان مثال این مسئله را آشکار کنم که ما بر بحران بزرگ اخیر یورو غلبه کرده ایم. یورو پایدار است و همه کشور‌های اروپایی بدهی‌های جدید زیر ۳ درصد دارند، ۱۰ میلیون جایگاه کاری خلق شده و ما ۲ درصد رشد داشته ایم و اوضاع در این راستا به خوبی جریان دارد.

وی در ادامه انتقاد شدیدی به پوپولیست‌ها در اروپا وارد کرده و گفت: پوپولیست‌ها همواه تنها می‌توانند مسائل را توصیف کنند و ما دموکرات مسیحی‌ها بر خلاف آن‌ها خواهان حل مسائل هستیم. این خط جدایی است که من می‌بینم. این بدین مفهوم است که ما باید یک خانواده حزبی باشیم که ایده‌هایی برای فردا دارند و در مقابل همه آن‌هایی قرار گیریم که تنها ایجاد ترس می‌کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره برنامه‌های آینده اش در صورت پیروزی در انتخابات ریاست کمیسیون اروپایی گفت: من یک کمیسیون موثر را می‌خواهم که بر تکالیف مهم تمرکز کند. ساختار‌ها و فرآیند‌های فنی اکنون هنوز برای من مهم نیست.

وبر در ادامه گفت: من اعتقاد دارم که ما در اروپا یک لحظه تاریخی را تجربه می‌کنیم. ما از خارج توسط چین، روسیه و بعضا از طریق ترامپ و از داخل توسط افراط گرایان به چالش کشیده شده ایم. به همین دلیل ما باید فصل جدیدی را در اروپا باز کنیم.

وی در بخش دیگری از مصاحبه با این روزنامه اتریشی تصریح کرد که من فکر می‌کنم همه احزاب ملی در حال حاضر با پوپولیسم مسئله دارند هم سوسیال دموکرات‌ها و هم لیبرال ها. این مسئله مهم است که ما به عنوان نیرو‌های رهبری پیغام‌های واضحی را ارسال کنیم.