به گزارش پارس نیوز، 

کانادایی‌ها و به خصوص جوانان این کشور بیشترین مصرف‌کنندگان ماریجوانا در جهان هستند.

دولت می‌گوید اگر مصرف این ماده آزاد شود، با قوانینی که برایش وضع می‌شود می‌توان آن را از دسترس جوان‌تر‌ها دور نگه داشت.

همچنین می‌توان از جنگ‌ و جدل‌های مواد فروش‌ها برحذر ماند، از مسئولیت‌ها و مشغله‌های پلیس و دستگاه قضایی کاست و بهداشت عمومی را افزایش داد.