خاطره ابراهیم حاتمی‌کیا از همکاری با شهید آوینی در مستند آقا مرتضی را در ادامه خواهید دید.