به گزارش پارس نیوز، 

 شماره جدید ماهنامه فکه (۱۸۶) منتشر شد.

پرونده ویژه خبرنگار جبهه دفاع از حرم، شهید محسن خزایی از مطالب ویژه این شماره است.

در شماره (۱۸۶) ماهنامه فکه می خوانید:

- یل سیستانی، پرونده ویژه خبرنگار جبهه دفاع از حریم شهید محسن خزائی

- مرد خستگی‌ناپذیر من،گفت‌وگو با مریم رخشانی همسر خبرنگار شهید محسن خزایی

- هوایم را داشته باش، گفت‌وگو با محمدهادی خزایی فرزند خبرنگار شهید محسن خزایی

- خبرنگار خط اول، روایت حسن شمشادی خبرنگار و فعال رسانه‌ای درباره خبرنگار شهید محسن خزایی

- محسن؛ حجم خوبی، گفت‌وگویی کوتاه با عباس سالاری از همکاران خبرنگار شهید محسن خزایی

با آثاری با عنوان: تعامل نخبگان و نظام مدیریتی؛ضرورت امروز/بشارت/پرچمی برای افراشتن/تعریف آزادگی/بزرگ مردان کوچک/دوربین،عکس،شهادت/ملازمان حرم/نقش عشق