مشارکت در انتخابات یک وظیفه همگانی برای مردم است. از این رو ممکن است مردم سوالاتی درباره این اتفاق مهم داشته باشند که در این گزارش پاسخ برخی از سوالات احتمالی از قرآن کریم استخراج شده و در دسترس قرار گرفته است.

سوال: چرا رای بدهیم؟
جواب: "ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم"
خدا سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد مگر زمانی که خودشان تصمیم بگیرند که سرنوشتشان را تغییر دهند.

سوال: من وقتی نمی‌دانم به چه کسی رای بدهم باید چکار کنم؟
جواب: "فاسئلوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون"
از اهلش بپرسید.

سوال: اگر پرسیدم و دیدم هر کسی از پیش خودش اخباری می‌دهد و تحلیلی می‌کند آن وقت چه کنم؟
جواب: ان جائکم فاسق بنبا فتبینوا
نگاه کن به شخصی که خبر می‌دهد که آیا عادل است یا فاسق
قرآن می‌فرماید: "هرگاه فاسقی برای شما خبری آورد در مورد آن تحقیق کنید"

سوال: اگر در جامعه موقع تبلیغات موجی ایجاد شد چه کنم؟
جواب: "و لا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون"
راه کسانی را که علم ندارند پیروی نکن.

سوال: چگونه افراد را تشخیص دهیم؟
جواب: به دنبال کسانی که از چاپلوسی و تعریف و تمجید لذت می‌برند نروید.
قرآن می‌فرماید: "یحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا"
دوست دارند به خاطر کار‌هایی که در حیطه وظایف آن‌ها بوده و انجام نداده‌اند مورد ستایش قرار گیرند

سوال: به چه کسی رای بدهیم؟
جواب: "ولا یخافون لومه لائم"
به کسی رای بدهیم که از سرزنش هیچ ملامتگری نمی‌هراسد.