به گزارش پارس ، توکلی در گفت‎ وگو باایسنا، منطقه لرستان، افزود: دولت تا پایان سال جاری یارانه شیر را پرداخت خواهد کرد.

وی ادامه داد: مطابق با آمار سازمان جهاد کشاورزی سالانه بین ۱۰تا ده و نیم میلیون تن شیر در کشور تولید می شود. این در حالیست که کارخانجات تولید کننده شیر مدعی تولید سالانه بین ۶ تا ۷ میلیون تن از این محصول در سال هستند.

وی با اشاره به این که « سرانه مصرف شیر در کشور بسیار پایین است» ، خاطرنشان کرد: شیر تولیدی کشور به طور کامل مصرف شده و این محصول از هیچ کشوری به ایران صادرات ندارد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در عین حال متذکر شد: صادرات شیر به عنوان دیگر فرآورده‎ این محصول اعم از شیرخشک به ایران وارد می‎ شود.